Referencie


Aktuálni klienti

V referenciách uvádzame niektoré zo spoločností, u ktorých si môžete overiť kvalitu našich služieb.


Balík Plus s.r.o.

www.balikplus.sk
Je sieť internetových obchodov na vkladanie príloh a vzoriek do balíkov v SR, ČR, PL ,..

BOSS TIMER Sk, s.r.o.

www.bosstimer.sk
Zaoberajú sa reklamnou činnosťou a predajom reklamných predmetov.

Chemat s.r.o.

Zaoberá sa výrobou a predajom strojov a zariadení.

FORWARD comm, s.r.o.

Zaoberajú sa reklamnou činnosťou a zabezpečením kultúrnych a spoločenských podujatí, zabezpečenie školení a výstav.

GAMALOX, s.r.o.

Obchod s predajom skla a porcelánu.

Kumat s.r.o.

www.kumat.sk
Projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb, elektroinštalácie silové, elektroinštalácie slaboprúdové, inžinierska činnosť pre drobné inžinierske stavby.

MAGIC PRODUCTION s.r.o.

www.magicshow.sk
Hlavná činnosť je umelecká agentúra a projekčno-konštrukčná a poradenská činnosť. Poskytujeme im kompletné ekonomické služby od roku 2002.

P&LKV auto, s.r.o.

www.plkvauto.sk
Spoločnosť zaoberajúca sa nákupom a predajom osobných áut značky Volvo.