Cenník


Ceny za služby

ak sa vám ponúkané ceny nepáčia, skúste si u nás dojednať lepšie


Jednoduché účtovníctvo

mesačný paušál (do 100 účtovných položiek mesačne)200 €
nad 100 účtovných položiek mesačne1 €
ročná závierka (vrátane daňového priznania a účtovných výkazov)200 €
jednorázové spracovanie daňového priznania a účtovných výkazov200 €

Podvojné účtovníctvo

paušálny poplatok150 €
    + za každú zaúčtovanú položku (1 riadok v účtovnom denníku)1 €
paušálny poplatok do 100 zaúčtovaných položiek120 €
paušálny poplatok 100 - 300 zaúčtovaných položiek400 €
ročná závierka (vrátane daňového priznania a účtovných výkazov)500 €
zastupovnie pri kontrolách10 € /hod
komunikácia s DÚ (elektronický podpis)50 € /mesačne

Spracovanie miezd

spracovanie miezd za pracovníka vrátane všetkých príslušných výkazov15 - 20 €/pracovník
ročné zúčtovanie daní15 - 20 €/pracovník
spätné spracovanie (rekonštrukcia) účtovníctvacena dohodou